Görev Tanımları

GENEL MÜDÜR


Şirketin menfaatleri için yönetimin bilgisi ve onayı dahilinde kararlar alır, sorumlular belirler, ve ilgili yöneticiler tarafından uygulatılmasını sağlar.
Hedef ve stratejiler doğrultusunda firmanın tüm yönetsel süreçlerini koordine eder.
İşleyişte çıkabilecek zorlukların giderilmesini sağlar, işleyişi izler ve gereken yerlere uyarılarda bulunur.
Stratejik konularda üst yönetimle birlikte karar alma mekanizmasında aktiftir.
Yönetim kuruluna her türlü konu ile ilgili düzenli rapor verir.
İşe alım ve işten çıkarılmaları onaylar.
Firma bünyesindeki tüm birimler kendisine bağlıdır.GENEL KOORDİNATÖR


Sorumluluğu altında olan okulların personeli ve öğrenci işleri ile ilgilenir.
İşe başlayacak kişilere yönelik oryantasyon eğitimlerinin verilmesini sağlar.
Firma çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının saptanmasını ve ilgili eğitimlerin verilmesini sağlar.
Personele verilen eğitimlerin kayıtlarının tutulması ile ilgilenir.
Eksik araçların teminini sağlar.
İş başvurularıyla ve personel alımlarıyla ilgilenir.MUHASEBE


Öğrenci carilerinin takibatını yapar.
Ödemeler takibinde öğrenci faturalarını keserek ilgili kampüsün ulaşım müdürlerine teslim eder.
Sürücüler tarafından kesilen faturaların kontrolünü ve takibini yapar.
Üst yönetimin talep ettiği teklif, duyuru, talimat ve yazıları hazırlar.
Hizmet sürecine yönelik kayıtları tutar, güncelliğini sağlar.
Mali tablolar, raporlar, bütçeler ve tahminler ve yönetim bilgisi olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumludur.
Tüm finansal işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasının grup kurallarına göre gerçekleştirilmesinin sağlamasını yapar.
Teorik bilginin yanı sıra kaydetme, gruplama, inceleme ve finansal işlemlerin tanımlı kurallara uygunluğunu kontrol deneyimi vardır.
Muhasebe standartları ve şirket prosedürleri doğrultusunda çalışır.
Şirket çalışanlarının maaş ödemelerini yapar.HALKLA İLİŞKİLER


Öğrenci kayıtlarının sisteme girilmesini sağlar.
Kayıtlar ile ilgili değişikliklerin takibini yapar.
Ödemelerin takibinde eksik ödemeleri belirleyerek ilgili birimlere bildirir.
Velilerden gelen istekler doğrultusunda sorunları çözer.
Anket düzenlemesi yaparak müşteri anketlerinin değerlendirilmesiyle uygulamalardaki eksikliklerin tespit edilip giderilmesini sağlar.
Okul yönetimine ve öğrenci velilerine yazılı duyurular hazırlar.BİLGİ İŞLEM


Firma içerisindeki bilgisayar sisteminin kontrollerini yapmak.
OGS cihazlarının dokümanlarını kontrol etmek ve değişiklikleri güncellemek.
Araçlara ait yakıt kartların takibatını ve raporlamasını yapmak.
Merkez binasını iç ve dış kamera sistemlerinin kayıt, gözetimlerini ve teknik sorumluluğunu yerine getirmek.
Şirkete bağlı çalışan araçların GPS ortamında takibatını yapmak. Velilere, okul yönetimine ve ulaşım müdürlerine şifre tahsis etmek. GPS sisteminin güncellemesini yapmak. Şirket araçlarına ait hareketlerin GPS ortamında raporlamasını yapmak.OPERASYON MÜDÜRÜ


Sürücü, rehber personel ve araçların standartlara uygunluğu kontrol eder.
Servis denetim planına uygun olacak şekilde, servis çıkış saatlerinde hareket noktasında hazır bulunur. Araçların giriş ve çıkış saatlerindeki gecikme ve problemlerin sebeplerini araştırır ve gerekli tedbirleri alır.
Sürücülerin ve rehberlerin kılık, kıyafet ve davranışlarını kontrol eder, gerekirse uyarır.
Araçların temiz ve bakımlı olup olmadığını kontrol ve takip eder.
Servisi kullanan personelin, talep ve şikayetlerini ilgili forma kaydederek Merkeze bildirir.
Sürücü ve rehberlerin talep ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli çalışmaları yapar.
Araçların ve sürücülerin gerekli tüm evraklarının eksiksiz ve tam olmasını kontrol eder. ( Yol Belgesi, araç sigortaları, SRC belgesi, ehliyet, ruhsat v.b.)
Özel araç taleplerini ilgili forma kaydederek Merkeze bildirir.
Harita üzerinde güzergah planlaması yapar.
Velilerle iletişimi sağlar problemler karşısında çözümler üretir.
Kriterlere uygun araç, sürücü ve rehberleri işe alır veya çıkartır.
Yeni öğrenci kayıtlarını harita üzerinde listelere yerleştirir.PROJE SORUMLUSU


Öğrenci kayıtlarının alınmasını ve sisteme girilmesini sağlar.
Öğrenci ve veli bilgileri güncellemesini yapar.
Kayıtlar ile ilgili değişikliklerin takibini yapar.
Alınan ödemelerin ve kayıtların Merkeze ulaştırılması ve raporlamasını yapar.
Merkez ile koordineli şekilde çalışır.
Öğrenci ve Personel bilgilerinin güncellemesini yapar.
Ödeme takibi ve müşteri şikayetleri gibi konularda iletişimi kurar.
Öğrenci ve personel evraklarının güncelliğinin takibini yapar.
Ödemelerin takibinde eksik ödemeleri belirleyerek ilgili birimlere bildirir.
Okul Yönetim, öğrenci velilerine ve sürücülere-rehberlere yazılı duyuruların hazırlanması sağlar.
Velilerden gelen istekler doğrultusunda sorunları çözer.